Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Thu

nắng thu nhuộm đỏ lá bàng
        hương thu giấu ở những  sàng cốm thơm
heo may héo cả  hoàng hôn
trăng thu vàng nỗi cô đơn lưng trời

tôi ngồi gỡ mối không lời
     thu xưa em đã theo người sang ngang!

Vu vơ

      Ráng chiều khéo nhuộm má ai
       Bồng bềnh suối tóc buông dài gió hôn
    Bâng khuâng sẻ nửa tâm hồn
một mình ôm một nỗi buồn vu vơ!

Mưa bóng mây

Chang chang nắng,bỗng mây qua
Giận hờn nhau chợt vỡ òa  trận mưa