Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Họa thơ :Gửi nắng và gió của(Đồ Cóc )

Bài mời họa :
(Nghịch vận  - không dùng 51 chữ còn lại ngoài 5 vận "ta-hoa-gà-xa - nhà "

   Gửi   nắng  và  gió
     (Đồ   Cóc   -  Hưng  yên  )

Chín  chín   ngón chơi  xếp  chật  nhà
Bạn    bè   -  Đồ   Cóc      ở    gần    xa
Về   xơi     củ    kiệu    om     đâù    cá
Đến   nhậu   lá  chanh   tẩm  cánh   gà
Gió  tới    sân   hòe   ươm    thắm   nụ
Dương  vào   gốc  quế   nở   tươi  hoa
Đồng   quê  vốn   sẵn    tương   cà  có
Xướng   họa  giao tình thưởng với  ta

Bài họa

    Nhận  nghĩa   tình
        (nguyễn Công Toàn -Hà  Nội  )

Tiêu   chí    chân thành   của    hội    ta
Tiếng lòng   ngâm  vịnh    đẹp  ngàn  hoa
Tứ   sâu  đáng   thưởng   đôi   giò   lợn
Ý   rộng    khao   thêm   mấy   cẳng   gà
Hà   Nội    hào   hoa   luôn    mật   thiết
Phù   Cừ    tuấn   nhã   chẳng    đâu  xa
Công Toàn nâng  rượu mừng trang webs
Huynh   hữu    từ   nay     mãi   một  nhà

              N-C -T (Sông Kim 25/4/2014 )

Bài   tự   họa

      Nhận  nghĩa và  tình
 (Đồng khí -nghịch  vận -liên hoàn thủ vĩ ngâm )

Tiêu    chí    chân thành    của     hội   ta
Tiếng lòng  ngâm   vịnh    đẹp   như hoa
Tứ   sâu    đáng  thưởng    đôi   giò   lợn
Ý    rộng    khao   thêm    mấy   cẳng gà
Hà   Nội    hào   hoa     luôn   mật  thiết
Phù   Cừ    tuấn   nhã    chẳng    đâu  xa
Công Toàn nâng  rượu mừng trang webs 
Huynh  hữu   từ    nay   mãi    một   nhà

Huynh   hữu    từ   nay   mãi  một   nhà
Chén  thù   chén    tạc    chẳng   rời   xa
Khi   vui   nhấm   nháp    lưng   làn   ổi
Lúc   khoái    nhâm   nhi    cả   chú   gà
Gửi  tứ -  Hưng Yên   trang  webs  đẹp
Gom   từ    - Hà   Nội   trải    dòng   hoa
Dưỡng   tâm , rèn   lực   vui    là  chính
Tiêu   chí   chân thành     của    hội    ta.

(Sông   Kim  26/4/2014  )


6 nhận xét:

 1. Bác thay bài xướng đã pots bằng bài này (cho đỡ lỗi)

  Gửi nắng và gió*

  Chín chín ngón chơi xếp chật nhà
  Bạn bè Đồ Cóc ở gần xa
  Về xơi củ kiệu om đâù cá
  Đến nhậu lá chanh tẩm cánh gà
  Gió tới sân hòe ươm thắm nụ
  Dương vào gốc quế nở tươi hoa
  Đồng quê vốn sẵn tương cà có
  Xướng họa giao tình thưởng với ta

  Đồ Cóc

  * Nắng: BLOGS : Hướng Dương
  Gió: BLOGS: Gió Phương Nam

  Trả lờiXóa
 2. Nhận nghĩa và tình

  Nguyễn Công Toàn Họa “Gửi Nắng và Gió”
  Đồ Cóc : họa nối

  Tiêu chí thanh cao của hội ta
  Thả thơ, xướng họa đẹp ngàn hoa
  Tứ sâu đáng thưởng đôi giò lợn
  Ý rộng được thêm mấy cánh gà
  Hà Nội trao tình luôn mật thiết
  Phù Cừ kết nghĩa chẳng đâu xa
  Công Toàn nâng chén mừng trang web
  Huynh hữu từ nay mãi một nhà

  Huynh hữu từ nay mãi một nhà
  Kinh Kỳ - Phố Hiến chẳng đâu xa.
  Tìm vần bốc bải dăm vây cá
  Kiếm tứ nhâm nhi mấy cẳng gà.
  Giọng xướng như cành vừa phát nụ
  Lời bình tựa lộc mới đơm hoa.
  Người thơ kết lại thêm vui khỏe
  Nặng nghĩa, sâu tình bạn với ta

  25-4-2014

  Trả lờiXóa
 3. NHẬN NGHĨA VÀ TÌNH
  Nguyễn Công Toàn Họa
  (Đồng khí -nghịch vận -liên hoàn thủ vĩ ngâm )
  Thanh Tân : Họa nối

  Huynh hữu từ nay mãi một nhà
  Chén thù chén tạc chẳng rời xa
  Khi vui nhấm nháp lưng làn ổi
  Lúc khoái nhâm nhi cả chú gà
  Gửi tứ - Hưng Yên trang webs thắm
  Gom từ - Hà Nội trải dòng hoa
  Dưỡng tâm, rèn trí vui là chính
  Tiêu chí thanh tao của hội ta.

  Tiêu chí thanh tao của hội ta.
  Cho đời mãi đẹp tựa đài hoa
  Về miền Phố Hiến xơi long nhãn
  Tới đất Thọ Xương thưởng canh gà.
  Mở web bình thơ lời thánh thót
  Vào mail đọc phú tiếng vang xa.
  Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén
  Chẳng ngại chiều xuân đã đến nhà!

  26-4-2014
  Thanh Tân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công Toàn lấy bài này-THANH TÂN cảm ơn!

   NHẬN NGHĨA VÀ TÌNH
   Nguyễn Công Toàn Họa
   (Đồng khí -nghịch vận -liên hoàn thủ vĩ ngâm )
   Thanh Tân : Họa nối

   Huynh hữu từ nay mãi một nhà
   Chén thù chén tạc chẳng rời xa
   Khi vui nhấm nháp lưng làn ổi
   Lúc khoái nhâm nhi cả chú gà
   Gửi tứ - Hưng Yên trang webs thắm
   Gom từ - Hà Nội trải dòng hoa
   Dưỡng tâm, rèn trí vui là chính
   Tiêu chí thanh tao của hội ta.

   Tiêu chí thanh tao của hội ta.
   Cho đời mãi đẹp tựa đài hoa
   Về miền Phố Hiến xơi long nhãn
   Tới đất Thọ Xương thưởng xúp gà.
   Mở web bình thơ lời thánh thót
   Vào mail đọc phú tiếng vang xa.
   Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén
   Chẳng ngại chiều xuân đã đến nhà!

   26-4-2014
   Thanh Tân

   Xóa
 4. Nguyên Khôi họa nối Thanh Tân

  Tiêu chí thanh tao của hội ta.
  Cho đời mãi đẹp tựa đài hoa
  Về miền Phố Hiến xơi long nhãn
  Tới đất Thọ Xương thưởng xúp gà.
  Mở web bình thơ lời thánh thót
  Vào mail đọc phú tiếng vang xa.
  Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén
  Chẳng ngại chiều xuân đã đến nhà!

  Chẳng ngại chiều xuân đã đến nhà!
  Vững vàng tiến bước dẫu còn xa.
  Gieo châu mê mải đừng nên cóp
  Chuốt ngọc say sưa chớ có gà
  Luận kết liên thông thơm tựa nhụy
  Thực đề chuẩn chỉ đẹp như hoa
  Tám câu bảy chữ không trùng lặp
  Những áng thi Đường của chúng ta

  26-4-2014
  Khôi Nguyên

  Trả lờiXóa
 5. Nguyễn công Toàn kính cám ơn thi huynh hữu : Đồ Cóc ,Thanh Tân ,, Khôi Nguyên đã kết nối xướng họa có nhiều câu chữ tìm tòi , sáng tạo .mong luôn được giao lưu.
  kính bút
  Sông Kim -30/4/2014

  Trả lờiXóa