Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Ngọc Sáng -Trà linh Châu


   Đôi  điều  cảm   nhận  tập   thơ  "  Tình  quê  " của  Trà   Linh  Châu

 Tôi có  may  mắn được giao lưu thơ cùng thi lão Trà  Linh  Châu từ  thi  quán
Hải  Đường năm 1999 đến   nay .Cụ  sống hiền   hậu , khoáng đạt  và chân tình
nên khi quán  thi  Đường mến   khách , yêu thơ của  Cụ  sáng  lập bên bờ sông
Kim Ngưu  phố  Tam  Trinh tuy  bình  cũ rượu mới   mà   :
                             " Bình  xưa   rượu  mới   lời   trân   trọng
                               Cảnh luyến  tình  nồng   tứ   vấn  vương   
                               Đón  bạn   thi   nhân   vui   vốn   cổ
                               Chờ   người  tri kỷ  họa  vần   chương  ".
                                                              ( Quán  thơ  Đường  )
Nay  tuổi  đã gần   tròn   thế  kỷ , Cụ dồn  tâm huyết của hơn 70 năm cuộc  đời
Mình , gạn đục  khơi  trong đem cái Chân - Thiện - Mỹ  của cuộc  sống đời mình
Chuyển  tải   vào  thơ  lưu lại  cho  đời   .
       Điều  đáng trân trọng nhất qua  thi tập  :" Tình  quê "     đó  là  cái  tâm , với  
Tổ  Quốc  ,  Quê  Hương  , gia  đình   ,  bè  bạn qua  những  vần  thơ giản  dị ,chân
thành ,  đầy   xúc   cảm  đã rung  động  lòng  người  .
       Thơ  thi lão  viết   có   hồn   cái   hồn   thiêng sông  núi hồn  người  hòa quện 
lung linh   sắc  màu  của  hồn  Dân tộc  đã   cho   chúng  ta   chiêm  nghiệm  cuộc
Sống  thực  tại   với   những  chiều  liên  tưởng   ,   hướng  nội   .   Cụ khéo vận 
Dụng  thủ  pháp  so sánh  để   dẫn  ,  mở   và  khép   tứ   thơ thêm  sâu  lắng , độc
đáo  . bài  thơ  : (Dạo  bước vườn  khuya )  là   một  bài  mang  đặc thù của   tình  
Cảnh  được   đan  xen với  nhau  , hòa  quện vào   nhau   cùng   đất   trời   trăng  
Gió... để   lâng   lâng  một  mảnh    tình   riêng  ,   lâng   lâng  một  thoáng   buồn !
       Phải   nói thi lão  rất   tinh  tế  ,  khoáng   đạt  khi  viết những  bài  thơ  tả cảnh:
                             "Bướm   vàng lượn   cánh   trên  dâu   biếc 
                               Cò  trắng  nâng  mình   dưới   nắng   hoe
                               Mái   rạ    nhà    ai    vàng    lấm    tấm
                               Khói   chiều   bảng   lảng  tỉnh   như   mê
                                                               (   Hương   quê  )
     Gần  cả  cuộc  đời  cống  hiến  cho  sự  nghiệp   Cách Mạng , qua  bao  thăng trầm
Đổi   thay  của   sự  thế   ,   nhưng   với   Cụ  :
                               "lái   vững  chẳng   e  giông  dữ  đổ
                                 Chèo  bền không ngại gió cuồng lay "
   Chính   vì  đức   kiên trung  theo   Đảng , vững  vàng trong tư tưởng   ,nay   đã 94
Xuân , thi lão  vẫn  luôn lạc   quan yêu   đời   :
                              "Mê  thơ   quên   cả   tuổi   thần   tiên
                               Vứt   hết   ưu   tư   lẫn muộn  phiền
                               Đạo    lý   ở   đời   thu  để   dạ
                               Thiệt   hơn  thế  sự  đẩy   ngoài hiên "
                                                                 (  Mê  thơ  )
      Thật   là   :
                               " Vui thủa   ngày   xanh   không  bỏ   phí
                                  Mừng khi  tuổi  hạc được  vuông  tròn  "
                                                                  (Xuân   nay   )
   "Tình  Quê  " một thi tập  nhiều   thể  loại , thể  tài mang tính  tư tưởng  nghệ  thuật   
Cùng  với  tính   nhân   văn xuyên suốt   cuộc   đời  người   chiến   sĩ Cách   mạng lão
Thành .song  chủ   yếu  là  thơ  Đường luật , dẫu   sao   thi lão   vẫn   bị hạn   chế  trong 
Nhạc  điệu  ,gò bó   trong  câu  chữ  và  ít  thấy   sự   cách tân   .nhưng  cái  tâm  ,cái
Tình   , niềm   đam   mê   thi  phú   ,  sự  miệt  mài  sáng   tác   của   thi  lão   94 xuân
Mộng   với   chúng   ta   mới   là   quý   nhất   , nó   hòa   quện với   nhau  thành   một
Viên  ngọc   sáng  lung  linh  .
       Vài   điều  cảm   nhận qua   tập  thơ này  với  tấm   tình  của  cậu   bạn   nhỏ , cậu
Học   trò   của  thi  lão - Nguyễn Công  Toàn xin  kính tặng  lão   huynh  bài  thơ :

                                          Ngọc   sáng
                 Đã   ngót   trăm   năm   với   đất    trời
                           Một   viên   ngọc   sáng    tỏa   nơi   nơi
                           Tao  đàn    nhà   giáo    ươm   câu   chữ
                           Quán  dựng   Đường   thi   dệt    ý   lời
                           Tuổi   trẻ   hùng   tâm   đền    nợ   nước
                           Lão thành   cách  mạng sáng  gương đời
                           Chín   tư   xuân   đẹp   vun   mầm   đức
                           Tiên   cảnh   mai  sau chắc   thảnh  thơi

                           Tiên  cảnh   mai   sau  chắc  thảnh  thơi
                           Nay   gom    trí    lực   tặng   cho    đời
                           " Tình  Quê " thi tập   hồng   trang giấy
                           Nghĩa sống   từ  chương thắm  đất  trời
                           TheoĐảng   kiên  trung giàng  thắng   lợi
                           Vì    dân    tận    tụy       đón   ngày   vui
                           Bách  niên   giai   lão  nâng  hồn  mộng
                           Ngọc   quý   "Linh  Châu" tỏa sáng ngời !

                                       Hà  nội , ngày  28/ 8 / 2007
                                           Nguyễn   Công  Toàn
                           C L B Sáng tác văn  học Tháp bút -  Hà  Nội