Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Họa bài thơ: Nhà Nghỉ (Đồ Cóc - Hưng Yên


Bài xướng 
                                              (Nhà   nghỉ )
                                             Đồ Cóc  -  Hưng Yên

Nhà nghỉ ...thò ra lắm quá trời
         Dập dìu khách trọ chẳng buồn ngơi
       Năm canh mệt mỏi trò chim bướm
           Sáu khắc buông tuồng chuyện lứa đôi
         Phòng kín tha hồ đường xuống động
Tình riêng mặc sức lối lên giời
      Mây mưa cũng có ngày giông bão
           Cẩn thận không thì mất " cái chơi "!


           Cẩn thận không thì mất  "cái chơi "!

     Người kêu , kẻ khóc hỏi ông giời.
"Si-đa" một lũ chia theo cặp
    "Ếch- nhái "từng đàn tách bỏ đôi.
            Xác bướm ,chim rù ngưng hoạt động
       Tan phòng , mái sập hết nằm ngơi
     Bao giờ pháp luật vào đời sống ?
      Nhà nghỉ ... thụt vào ở khắp nơi !

Bài họa :

                 Bãi  tắm
                (Nguyễn Công Toàn -Hà Nội )


            Bãi tắm ...mọc nhanh đến động trời

     Đua đòi lũ lượt nghỉ cùng ngơi
       Sóng chiều  bỡn cợt mông bao kẻ
    Gió sáng bông đùa  má lắm đôi
  Chập tối cặp kè trên  võng lụa
     Trong đêm hú hí dưới màn giời
Cá tươi ăn gỏi mà  mê  muội
             Khéo khéo có  ngày chết " của chơi"


             Khéo khéo có  ngày chết  "của chơi "

    Tật mang tiền mất mới kêu giời
   Mây mưa - đồ xịn nâng đầy túi
ướt át -  ví  giày   nẫng cả đôi
  Cô  Bảy...rồi ra ...lo sạt nghiệp
Cậu  mười...có lẽ...đổ cơ ngơi
                 Những mong luật pháp luôn nghiêm trị
Bãi tắm...teo vào  ở khối nơi.


(Sông Kim  5/2014 ) N - C - T