Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Họa thơ :Gửi nắng và gió của(Đồ Cóc )

Bài mời họa :
(Nghịch vận  - không dùng 51 chữ còn lại ngoài 5 vận "ta-hoa-gà-xa - nhà "

   Gửi   nắng  và  gió
     (Đồ   Cóc   -  Hưng  yên  )

Chín  chín   ngón chơi  xếp  chật  nhà
Bạn    bè   -  Đồ   Cóc      ở    gần    xa
Về   xơi     củ    kiệu    om     đâù    cá
Đến   nhậu   lá  chanh   tẩm  cánh   gà
Gió  tới    sân   hòe   ươm    thắm   nụ
Dương  vào   gốc  quế   nở   tươi  hoa
Đồng   quê  vốn   sẵn    tương   cà  có
Xướng   họa  giao tình thưởng với  ta

Bài họa

    Nhận  nghĩa   tình
        (nguyễn Công Toàn -Hà  Nội  )

Tiêu   chí    chân thành   của    hội    ta
Tiếng lòng   ngâm  vịnh    đẹp  ngàn  hoa
Tứ   sâu  đáng   thưởng   đôi   giò   lợn
Ý   rộng    khao   thêm   mấy   cẳng   gà
Hà   Nội    hào   hoa   luôn    mật   thiết
Phù   Cừ    tuấn   nhã   chẳng    đâu  xa
Công Toàn nâng  rượu mừng trang webs
Huynh   hữu    từ   nay     mãi   một  nhà

              N-C -T (Sông Kim 25/4/2014 )

Bài   tự   họa

      Nhận  nghĩa và  tình
 (Đồng khí -nghịch  vận -liên hoàn thủ vĩ ngâm )

Tiêu    chí    chân thành    của     hội   ta
Tiếng lòng  ngâm   vịnh    đẹp   như hoa
Tứ   sâu    đáng  thưởng    đôi   giò   lợn
Ý    rộng    khao   thêm    mấy   cẳng gà
Hà   Nội    hào   hoa     luôn   mật  thiết
Phù   Cừ    tuấn   nhã    chẳng    đâu  xa
Công Toàn nâng  rượu mừng trang webs 
Huynh  hữu   từ    nay   mãi    một   nhà

Huynh   hữu    từ   nay   mãi  một   nhà
Chén  thù   chén    tạc    chẳng   rời   xa
Khi   vui   nhấm   nháp    lưng   làn   ổi
Lúc   khoái    nhâm   nhi    cả   chú   gà
Gửi  tứ -  Hưng Yên   trang  webs  đẹp
Gom   từ    - Hà   Nội   trải    dòng   hoa
Dưỡng   tâm , rèn   lực   vui    là  chính
Tiêu   chí   chân thành     của    hội    ta.

(Sông   Kim  26/4/2014  )