Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Chìm trong nỗi nhớ


Chìm trong nỗi nhớ
(bài xướng)
Nhìn mai nở nhớ cánh đào
Đón xuân mới , nhớ xuân nào đã qua
Nhớ mình...mình nhớ người ta
Nhớ hương bưởi thoảng vườn nhà đêm nao
Xa nhau mãi vẫn ước ao
Chìm trong nỗi nhớ - ngọt ngào... nụ hôn!
                                   (Nguyễn Công Toàn)

Tưởng
(bài họa)
        Ngắm cành mai tưởng đến đào
Lòng luôn tơ tưởng dịp nào em qua
Tưởng ai...mơ tưởng về ta
       Tưởng ngày xuân mộng quê nhà khi nao
Xa rồi những ước cùng ao
                 Vườn xưa hương tưởng ngạt ngào hoàng hôn!
                                    (Phan Hằng-Hưng Yên)

Nhớ
(bài họa)
         Ngắm mai để nhớ thương đào
        Sài Gòn vẫn nhớ thủa nào mình qua
Biết ai còn nhớ đến ta
Cho ta cứ nhớ quê nhà nôn nao
Nhớ nên rày ước mai ao
                  Nhớ hương đồng nội ngạt ngào hoàng hôn!
                                  (Nguyễn Khoan-T P Hồ Chí Minh)

Nhớ
( bài họa )
   Sớm mai gọi nhớ cành đào
   Cánh hồng tươi nhớ khi nào xuân qua
Nụ xinh nhớ đã cùng ta
         Mười thương chín nhớ quê nhà...nao nao
Cái đêm hoa ngát bờ ao
Nhớ em e ấp , anh ngào ngạt...hôn!

(Nguyễn Thanh Phong -Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét