Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Sớ Tâu (Phan Hằng-Hưng Yên)


Bài xướng:
(Phan Hằng-Hưng Yên)
Sớ Tâu

        Hăm ba tháng chạp lên trời
Táo quân báo cáo bằng lời tấu sơ
Cõi trần nở rộ mùa thơ
       Người hưu mà vẫn còn mơ mộng đời

Bài họa:
(Nguyễn Công Toàn-Hà Nội)
Sớ Tâu

Táo Quân cưỡi gió về trời
  Gầy nhom...thở chẳng ra lời-xác sơ
:"Dưới trần lắm kẻ theo thơ 
   Lô đề ...chìm đắm giấc mơ đổi đời !"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét