Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thơ xướng họa


Bài xướng:
Nguyên Tiêu

          Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều
     Đêm về náo nức đón nguyên tiêu
chao câu lục bát nghe lời cạn
     Gửi  áng thơ Đường ngại ý phiêu
     Ngắm ả Hằng Nga lòng bỗng trỗi
  Nom con Ngọc Thỏ dạ đâm liều
Tám câu bảy chữ quây tròn lại
 Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu!

(Nguyễn Huy Vụ-Vũng Tàu)
Bài họa:
Vương nghiệp
(Họa nguyên vận)

Cứ tưởng thơ ta mỹ với miều
Nổi chìm tẩy xóa có đâu tiêu
        Đường thi khấp khểnh vin câu cụt
   Lục bát dềnh dàng vịn tứ phiêu
Nắng hạ gắt gay còn chửa bỏ
  Hoa xuân e ấp cũng đành liều
        Văn đàn cho dẫu nhiều người ghét
                    Vương nghiệp, vướng tình...bởi chữ : yêu!

(Nguyễn - Công- Toàn  Hà Nội)
Bài họa:
Nguyên Tiêu
(liên hoàn ,nghịch vận,thủ vĩ ngâm)

    Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu
         Hồn dâng câu chữ mới thêm liều
          Đường thi hình thắm cho tình gợi
Lục bát Ý hồng để tứ phiêu
                Tháng tết niềm thương còn lắng đọng
       Ngày rằm nỗi nhớ vẫn chưa tiêu
        Vòng tay ôm ấp ,lòng suy tưởng...
             Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều!

                                 (Thanh Phong- Hà Nội)
Bài họa:
Tứ yêu
(họa nguyên vận)

  Khoác bộ xiêm y mỹ với miều
Ả Hằng có ý đợi chàng Tiêu
      Thiên cung lại muốn về miền lạc
  Hạ giới thì chờ đến cõi phiêu
      Thấy cảnh trăng trong gieo  ý vội
Hay tình gió mát hạ vần liều
Dù không có khiếu như thi sỹ
  Cảm xúc đêm rằm nảy tứ yêu!

                 (Phan Hằng -Hưng Yên)
Bài họa:
Nguyên Tiêu
          (liên hoàn,nghịch vận,thủ vĩ ngâm)

       Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu
      Thả câu lục bát dám chơi liều
     Vần từ mất tích lên trời thẳm
              Ý tứ loanh quanh hãm nghĩa phiêu
             Những tưởng thơ xuân còn giữ lại
nào ngờ phú hạ đã đi tiêu
             Dòng đời cứ chảy theo năm tháng
                     Tha thướt nàng xuân dáng mỹ miều!   
                                
                                     (Đồ Cóc -Hưng yên)
Bài xướng:
Huy Vụ-Vũng Tàu
Ngày thơ

          Nguyên tiêu lồng ghép với ngày thơ
Đeo đuổi bao năm tóc đã phờ
  Hội quán tao nhân ngâm tíu tít
     Thơ phòng mặc khách đứng trơ vơ
      Trăng theo mây gió trăng càng tỏ
   Mỗ bám Đường thi mỗ hẳn mờ
  Cũng tại mồi danh cùng bả lợi
   nhện vì ruồi muỗi mới giăng tơ

    Nhện vì ruồi muỗi mới giăng tơ
Ta  chẳng vì  ai viết  cũng  dơ
      Bút thấy thẹn thùng cay đắng bút
Thơ nhìn  ảo  não xót  xa  thơ
   Bao nhiêu mùa tới tâm day dứt
     Mấy chục xuân qua bóng vật vờ
Tri   kỷ   một  đời   ai  đó  tá
         Bức mành nghẹo gió ...sực tan mơ
Bài Họa:
Nguyễn Công Toàn-Hà nội
Ngày thơ
(họa nguyên vận)

              Xuân dục ngày rằm dựng tết thơ
                  Bốn phương huynh hữu chạy bơ phờ
                       Mưa giăng vách mỏng thêm giăng mắc
    Gió vẩn mái chùng cứ vẩn vơ
       Áp phích ảnh tây nhìn nét nhạt
     Pa lô chữ Việt ngắm dòng mờ
Mồi danh bả lợi ai còn biết
  Chiết suất văn đàn đến tóc tơ

    Chiết suất văn đàn đến tóc tơ
 Thày đồ đội lốt chẳng hề dơ
            Chữ nôm na viết không thành chữ
       Thơ ậm ọe gào chẳng nên thơ
                Thương mến hình tình đà tưởng thật
quý   yêu   ý  tứ  lại như  vờ
            Điều :Chân-Thiện-Mĩ còn hay mất
      Vội nhắn bạn hiền hãy chớ mơ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét