Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Hình như


Hình như thu đã về rồi?
Sương buông lành lạnh lá rơi rơi nhiều
Hình như mình đã thương yêu?
Ngẩn ngơ tâm trí, phiêu diêu cõi lòng
Hình như mong cánh thiệp hồng
Tên đôi lứa được ghép lồng... hình như

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét