Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Không đề


Lá bàng đỏ gọi đông sang
Nụ chào cười với mai vàng đón xuân
Hương sen tỏa, sáo diều ngân
Cúc dâng sắc thắm, mình gần nhau hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét