Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Đò ngang


Một dòng sông giữa đôi bờ
Bên bồi bên lở con đò ngang qua
Bên lở luống những xót xa
Bên bồi đằm thắm mặn mà tươi vui
Tháng ngày sông vẫn cứ trôi
Thương bên lở, nhớ bên bồi xốn xang...

Thân tôi như chiếc đò ngang
Ngày ngày hai bến mênh mang sóng lòng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét