Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Tiếng Chuông


Tiếng Chuông
(Nguyễn Công Toàn)

        Ngày hội đền Tình ...chắc vẫn vui
Riêng ta lỗi hẹn cứ bùi ngùi
Cá trê dò dẫm chưa chui ống
  Trống đánh ngu ngơ lại bỏ dùi
               Những tưởng muốn mong còn rất lắm
       May sao ham thích sạch như chùi
              Tiếng chuông cảnh tỉnh xin người giữ
        Để: Mỹ-Thiện-Chân khỏi dập vùi!


                  (Không về hội đền Tình 10/2 Ất Mùi)

Chưa một lần

       Thế là mình chẳng gặp nhau
      Để câu lục bát nhạt nhàu hương quê
Thế là tỉnh nỗi đam mê
    Cho bài tứ tuyệt trôi về sông thương
Thế là vẫn ngã ba đường
      Tham-Sân -Si sẽ không vương tóc thề
       Đền Tình ...lỗi hẹn không về!

Bài họa:
(Phan Hằng)
Trách
(họa tiếng chuông)

    Đền Tình khách đến hội đông vui
Chỉ vắng hình ai cứ ngậm ngùi
Bẩy tiết năm tao đinh đóng cột
     Trăm voi một xáo trống buông dùi
         Hờn duyên  xe lấm không người rửa
   Tủi  phận  ô  nhàu chẳng  kẻ chui
             Thiện Mỹ Chân Nhân Trung Tín Nghĩa
Một phen lỡ hẹn cũng chôn vùi

Vậy là
(họa:Chưa một lần)

Vậy là lỡ hẹn cùng nhau
    Để vuông nhiễu tím nát nhàu nét quê
Vậy là một tỉnh mười mê
    Ngày xuân lắm lúc đi về miền thương
  Vậy là mỗi đứa một đường
   Chia phôi hai ngả vẫn vương câu thề
Nước trôi liệu có trở về?!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét